Tietosuojaseloste - Cosa Nostra Crew Oy

Tämä on yrityksen Cosa Nostra Crew Oy (alla jatkossa Cosa) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 15.5.2018. Viimeisin muutos tehty 15.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Cosa Nostra Crew Oy
Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 0795737-4

Yhteyshenkilö rekisteriä ja tietosuojaa sekä henkilörekistereitä koskevissa asioissa

Rita Elenius, toimitusjohtaja
Sähköpostiosoite: rekisteriasiat@cosa.fi
Puhelinnumero: (09) 8777 477

Rekisteri

Verkkosivujen kautta tulleiden yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen rekisteri sekä verkkosivujen kävijäseuranta-/analytiikkatyökalujen muodostama rekisteri.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Yhteydenottolomakkeella keräämme käyttäjän itsensä syöttämiä ja lähettämiä tietoja. Käyttäjältä pyydämme yhteydenotossa yleiset yhteystiedot jotta voimme vastata käyttäjän ja asiakkaan palautteeseen, tarjouspyyntöihin ja muihin tiedusteluihin. Käyttäjä voi itse valita mitä tietoja meille antaa.

Nettisivuillamme on käytössä Google Analytics -kävijäseurantatoiminnot joissa kerätään tietoa verkkosivujen käyttäjistä ja heidän toiminnastaan verkkosivuillamme. Näihin tietoihin ei koskaan yksilöidä käyttäjän IP-osoitetta tarkempaa henkilöä yksilöivää tietoa. IP-osoitteen avulla henkilöä ei voida yksilöidä ja kävijäseurannan tietoja käsiteltäessä ei ole mahdollista tietää että kuka verkkosivuja on käyttänyt. Tästä syystä tätä kävijäanalytiikkaa ei käsitellä tässä dokumentissa enempää. Kävijäanalytiikkaa ja mahdollisia nettisivujemme kautta tapahtuvia yhteydenottoja ei yhdistetä vaan kävijöiden käyttäytymistä seurataan sivuillamme täysin anonyymisti.

Miten tietoja käsitellään ja säilytetään?

Yhteydenottolomakkeen sekä tarjouspyyntökorin kautta tulleet henkilötietoja käsittelee ainoastaan Cosan myyntihenkilöstö. Tyypillisesti yhteydenoton perusteella kirjoitetaan tarjous joka toimitetaan yhteydenottajalle. Henkilötietoja ei välitetä eteenpäin kolmansille osapuolille ja ne säilytetään ainoastaan kotimaisen Sigmatic Oy:n Suomessa sijaitsevilla palvelimilla sekä paikallisesti myyjien tietokoneilla lukituissa ja valvotuissa Cosan tiloissa. Tarjouspyynnöt tallentavan järjestelmän käyttöä valvotaan ja sitä käyttää ainoastaan talon henkilökunta (myyjät).

Asiakassuhteen edetessä laskutusvaiheeseen, käsittelee alunperin yhteydenottolomakkeellakin (ja tarjouspyyntökorin kautta) saapuneita henkilötietoja yrityksen kirjanpitäjä yrityksessä Porvoon Yrityslaskenta Oy. Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään lain vaatimusten mukaisesti ja niitä säilytetään asianmukaisesti yrityksen omissa sekä kirjanpitoyrityksen tiloissa.

Tietojen poistaminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat liiketoiminnan kannalta tarpeen. Myös juridiset kirjanpitolain yms. asetukset vaikuttavat säilytysaikoihin.

Yksityishenkilönä sinulla on oikeus saada pääsy tietoihisi ja saada kopio tiedoista. Voit pyytää tietojen oikaisua tai poistamista. Poistamisoikeutta saattaa rajoittaa muut lait, esimerkiksi kirjanpitolain tietojen säilytysvelvollisuus.

Ota kaikissa rekisteriasioissa yhteyttä yllä mainittuun yhteyshenkilöön.


Tiivistetysti henkilötietoja käsitellään Cosa Nostra Crew Oy:ssä mahdollisimman vähän ja erityistä huolellisuutta noudattaen. Tilausjärjestelmän käyttöä valvotaan ja sen eri osiin on pääsy ainoastaan tarpeellisilla henkilöillä. Ota yhteyttä kaikissa tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvissä asioissa suoraan toimitusjohtaja Rita Eleniukseen, kiitos.